Físeáin

Ag Fíodóireacht le Snáithíní

Gnáthshnáithíní – Puipéid thar na Bearta

Ag Dathú Fabraice

Amharc agus Freagair

Is iomaí bealach is féidir fabraic agus snáithíní a úsáid. Caith súil ar na píosaí ealaíne seo a rinneadh astu.

An bhfuil sé d’acmhainn agatsa sin a dhéanamh?

mionsamhail_ceangail1. Fabraic a Cheangal agus a Dhathú?


mionsamhail_seoil2. Seol a dhéanamh?

Bímis ag Spraoi

quiz_fabraice

Le hAghaidh Múinteoirí

Pleanáil Ceacht

Na Trí Mhuicín (Naíonáin)

Foghlaimímis faoin bhFabraic (Naíonáin)

Portráid Earraigh (Rang 1/2)

An Fhíodóireacht Iontach (Rang 3/4)

An Fhuáil Chruthaitheach (Rang 3/4)

Puipéid Stoca (Rang a 3/6)

Tógáil