I am an Artist

Tionscnamh amharcealaíon é I Am An Artist atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí bunscoile in Éirinn an curaclam amharcealaíon a ghlacadh agus a thabhairt. Cuimsíonn sé 30 gearrchlár teilifíse (6 nóiméad ar fhad an ceann) agus suíomh Idirlín idirghníomhach ar a bhfuil taispeántais sleamhnán, ceachtanna, naisc Idirlín agus cluichí idirghníomhacha. Is bailiúchán spreagúil acmhainní é atá ceangailte leis an gcuraclam agus a thugann tacaíocht agus cumhacht don mhúinteoir agus don dalta.

Chomh maith le hacmhainní atá ceangailte leis an gcuraclam, tá taisce smaointe don tionscadal ann a bhaineann le gnáthrudaí, uisce agus ballaí.

 

Watch it!

Féach gach físeán