Físeáin

Áiteanna agus Daoine

Ag Tarraingt a Samhlaíonn Tú

Ag Tarraingt a bhFeiceann Tú

Bíodh Spraoi Agat le Línte

Amharc agus Freagair

Is féidir le doodles, cartúin agus líníocht eile a dhéanamh le n-uirlisí líníochta éagsúla.

An bhfuil sé d’acmhainn agatsa sin a dhéanamh?

mionsamhail1. An féidir leatsa línte a aimsiú?


mionsamhail2. An féidir leatsa spraoi le línte?


Le hAghaidh Múinteoirí

Pleanáil Ceacht

Mise is Mo Chairde ag Spraoi (Naíonáin)

Tithe & Áitribh (Rang 1/2)

Méanfach Mhór (Rang 3/4)

Aireagáin Paul Klee (Rang 3/6)

Maisigh Leabhar Cócaireachta(Rang 5/6)

Gluais

Líníocht…déthoiseach…

Línte…gearr nó fada, caol…

Sceitse...dréacht nó dréacht garbh …

Peann Luaidhecipín caol graifíte

Gualachábhar soladach scagach dubh..

Cuarthalúbtha.