Físeáin

Priontálaimis

Bloic Phriontála a Úsáid

Stionsaláil agus Priontáil Scagshíoda

Amharc agus Freagair

Déanann ealaíontóirí priontaí faoi ​​go leor rudaí agus úsáideann siad a lán teicníochtaí . Bíodh Féach !

An bhfuil sé d’acmhainn agatsa sin a dhéanamh?

mionsamhail_monaiphrionta1. Monaiphrionta a dhéanamh?


mionsamhail_marmaraithe2. Prionta a dhéanamh le Dúch Marmaraithe?


Bímis ag Spraoi

1. Céard is Prionta ann?

cluiche_priontála

Le hAghaidh Múinteoirí

Pleanáil Ceacht

Clúdach Clúmhach do Mo Leaba (Na Naíonáin)

Priontaí/Cártaí Séasúracha a Dhéanamh (Rang a hAon/Rang a Dó)

Cártaí/Priontaí a Stionsaláil (Rang a hAon/Rang a Sé)

Radhairc Sráide a Mhonaiphriontáil (Rang a Trí/Rang a Ceathair)

Nótaí a Mhonaiphriontáil

Gluais

Monaiphrionta

Priontáil rilífe

Stionsaláil

Lionóilghearradh

Forphriontáil

Bloc