Físeáin

An Domhan Nádúrtha

Ealaíontóirí agus Struchtúir

Struchtúir a Thóg Daoine

Amharc agus Freagair

Féach ar na pictiúir agus a spreag rud éigin a thógáil !

An bhfuil sé d’acmhainn agatsa sin a dhéanamh?

mionsamhail_puipéid1. Bí ag obair ar nós ealaíontóirí tógála agus déan puipéad láimhe

Le hAghaidh Múinteoirí

Pleanáil Ceacht

Tithe & Áitribh a Thógáil (Na Naíonáin/Rang a Dó)

Cúrsaí Bacainní (Na Naíonáin/Rang a Dó)

Páipéar Leacaithe ar a Chéile (Gach Leibhéal)

Iompar (Rang a Trí/Rang a Sé)

Mionsamhail Lánléargais “An Seomra Codlata ab Ansa Liom” (Rang a Cúig/Rang a Sé)

Clóis Súgartha (Rang a Cúig/Rang a Sé)

Gluais

Tógáil

Spás

3-Thoiseach

Mionsamhail Lánléargais

Mionsamhail

Déantúis

Dramhaíl

Ábhair