Físeáin

Cruth Ceilte na Cré a Nochtadh

Potaí a Dhéanamh

Leac a Rolladh & a Mhaisiú

Dealbh Bhrád a Dhéanamh

Amharc agus Freagair

Céard a aimseoidh tusa i liathróid chré?

An bhfuil sé d’acmhainn agatsa sin a dhéanamh?

mionsamhail_méaraithe1. Pota méaraithe a dhéanamh?


mionsamhail_cornta2. Pota a chornadh?

Le hAghaidh Múinteoirí

Pleanáil Ceacht

Bunchúrsa Cré

Créatúir Aisteacha
(Na Naíonáin)
Cuir Aithne ar mo Mhuintir (Na Naíonáin)
Leaca Cré a Úsáid
Imithe ag Iascaireacht (Rang a hAon/Rang a Dó)
Pota Méaraithe a dhéanamh (Rang a hAon/Rang a Sé)
Pota a Chornadh (Rang a hAon/Rang a Sé)
An Marsach é seo? (Rang a Trí/Rang a Sé)
Cloigne (Rang a Cúig/Rang a Sé)
Maisc & Samhlacha Cré a Dhéanamh

Gluais

Ceirmeach

Cornadh

Méarú

Criadóir

Brat Críche

Leac

Scríobadh