Físeáin

Tá Dathanna Mórthimpeall Orainn

Áiteanna agus Dathanna

Dathanna Rudaí

Dathanna Rudaí

Amharc agus Freagair

Déanann ealaíontóirí pictiúir faoi áiteanna, faoi shaol an duine nó faoi rudaí a shamhlaíonn siad féin. Breathnaigh ar chuid acu…

Bímis ag Spraoi

1. Déan pictiúr glórach!

pictiúir_ghlóracha2. Bain úsáid as Brushter – an meaisín péinteála

3. Ábhair datha sa phéinteáil

Le hAghaidh Múinteoirí

Gluais

Teibí

Dath

Bundathanna

Dathanna tánaisteacha

Ciorcal na ndathanna

Pailéad